Ga naar de inhoud
Fietsaanbiedingen

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. OBJECT

Het doel van deze tekst is om de Algemene gebruiksvoorwaarden van de site vast te stellen (hierna de webpagina).
De website behoudt zich het recht voor deze Algemene gebruiksvoorwaarden, die hieronder gedetailleerd zijn, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of als de beheerders van de website het passend achten in overeenstemming met de huidige wetgeving en de toekomstige wetswijzigingen die kunnen plaatsvinden.

Het gebruik van een fysieke persoon van een van de functies of diensten van de website impliceert een bevestiging van de aanvaarding van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website.

2. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBPAGINA

2.1. Gebruikersconditie Op het moment dat een bezoeker van de website gebruikmaakt van een van zijn diensten, wordt deze gebruiker een gebruiker van de website.

2.2. Regels van gebruik van de website. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van de inhoud en / of diensten aangeboden door de website voor eigen risico en / of verantwoordelijkheid zal zijn.

De gebruiker stemt ermee in om de website en al zijn inhoud en diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de goede zeden, de openbare orde en deze algemene gebruiksvoorwaarden en verbindt zich er ook toe om gepast gebruik te maken van de diensten en / of inhoud van de webpagina en niet om ze te gebruiken voor het plegen van illegale of criminele activiteiten, die de rechten van derden schenden en / of die de regelgeving betreffende intellectuele en industriële eigendom of andere normen van het toepasselijke rechtssysteem schenden.

De gebruiker gaat akkoord met:

i. Geen inhoud of propaganda introduceren of verspreiden van racistische, xenofobe, pornografische, wichelroedelopen, tarotistische, bepleiten van terrorisme of die de mensenrechten schenden.

ii. Niet introduceren of verspreiden op de netwerkgegevensprogramma's (virussen en schadelijke software) die schade kunnen veroorzaken aan de computersystemen van de access provider, zijn leveranciers of derde gebruikers van het internetnetwerk.

iii. Geen enkele vorm van informatie, elementen of inhoud die in strijd is met fundamentele rechten en openbare vrijheden die grondwettelijk en in internationale verdragen zijn erkend, verspreiden, doorgeven of ter beschikking stellen aan derden.

iv. Geen enkele vorm van informatie, elementen of inhoud die ongeoorloofde of oneerlijke reclame vormt, verspreiden, doorgeven of ter beschikking stellen aan derden.

v. Geen ongevraagde of geautoriseerde advertenties, reclamemateriaal, "ongewenste e-mail", "kettingbrieven", "piramidestructuren" of enige andere vorm van uitnodiging verzenden.

vi. Doe niet voor andere gebruikers die hun registratiesleutels gebruiken voor de verschillende services en / of inhoud van de portals.
Elke overtreding van deze secties kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van advertenties en kan zelfs de toegang tot de gebruiker beperken.

3. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De inhoud, elementen en informatie waartoe de gebruiker via de website toegang heeft, zijn onderworpen aan industriële en intellectuele eigendomsrechten, de eigenaar van de website of externe eigenaren daarvan. Bijgevolg verleent toegang tot deze inhoud of elementen de Gebruiker geen recht op wijziging, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie of enig ander recht dat overeenkomt met de eigenaar van het betreffende recht.

De Gebruiker stemt ermee in de inhoud en / of elementen gebruikt via de Diensten van de website te gebruiken voor eigen gebruik en behoeften, en in geen geval een commerciële exploitatie uit te voeren, direct of indirect daarvan.

4. UITSLUITING VAN GARANTIES. VERANTWOORDELIJKHEID

De website is alleen verantwoordelijk voor de aangeboden inhoud en diensten en is niet verantwoordelijk voor de acties van derden of gebruikers van de website .. Gebruikers nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van de diensten van de website, evenals de inhoud van de website. uw advertenties, contacten met andere gebruikers en in het algemeen elke actie die zij uitvoeren binnen de website.

5. AANNEMING MET DERDEN

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat elke contractuele of buitencontractuele relatie die, in voorkomend geval, formaliseert met de adverteerders of derde partijen die via de website worden benaderd, uitsluitend en uitsluitend tussen de Gebruiker en de adverteerder en / of derde persoon wordt gemaakt. Bijgevolg aanvaardt de Gebruiker dat de website niet verantwoordelijk is voor schade of verlies van welke aard dan ook die wordt veroorzaakt door onderhandelingen, gesprekken en / of contractuele of extracontractuele relaties met de adverteerders of derde personen of rechtspersonen waarmee contact wordt opgenomen via de diensten van de website.

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De door de website aan de gebruiker gevraagde persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, naam, telefonisch contact, enz., Worden niet gedeeld door de website, worden beschermd volgens de 15 / 1999 Organische wet van december 13 Bescherming van persoonlijke gegevens.

7. DIVERSE

7.1 Recht van uitsluiting Deze portal behoudt zich het recht voor om de toegang tot de portal en / of de aangeboden diensten te weigeren of in te trekken, zonder voorafgaande kennisgeving op zichzelf of door een derde partij, aan gebruikers die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleven. 8. Cookiesbeleid Deze website, merkabici.es, gebruikt, net als vele anderen, cookies om de navigatie naar gebruikers te vergemakkelijken, te verbeteren en aan te passen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de server van een website opslaat in de browser van de gebruiker (explorer, safari, firefox, chrome ...). Dus wanneer de gebruiker terugkeert om de website te bezoeken, worden cookies gelezen om die gebruiker te identificeren en zijn browse-voorkeuren vast te stellen.

Merkabici.es gebruikt de volgende cookies:

  • Cookies om gebruikersnavigatie te vergemakkelijken en onthouden waar de gebruiker is wanneer hij op de website surft. deze cookies verdwijnen zodra de navigatie of sessie is voltooid.
  • Registratiecookies om de sessie te volgen op de pagina's waarvoor registratie vereist is. Deze cookies zijn nodig om toegang te krijgen tot de services of inhoud die beperkt is tot gebruikers die browsen als geregistreerde gebruikers.
  • Meterkoekjes en webanalyses (online). Deze cookies worden gebruikt om de gemaakte bezoeken en browsetijden via de website te analyseren. De informatie die uit deze cookies wordt verzameld, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van de serviceproviders (op internet).
  • Advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om te weten of u een advertentie heeft gezien en hoe lang u deze nog niet hebt gezien. Op deze manier kunnen we u op elk moment de meest geschikte advertenties laten zien.
  • Advertentiecookies van derden: veel advertentie-advertenties op deze website worden gegenereerd door derden. Sommige van deze derden kunnen cookies in uw browser opslaan tijdens het browsen op merkabici.es. De bedrijven die deze cookies genereren hebben hun eigen privacybeleid.
  • Andere cookies van derden: derde partijen kunnen in uw browser opslaan tijdens het browsen op merkabici.es. Bijvoorbeeld wanneer u de knop gebruikt om de inhoud van merkabici.es in een sociaal netwerk te delen. De bedrijven die deze cookies genereren hebben hun eigen privacybeleid.

8. WET EN JURISDICTIE

Alle vragen met betrekking tot de website worden beheerst door de wetten van de Spaanse staat en vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de Spaanse staat.